Всеукраїнська науково-практична конференція “Леся Українка на перехресті культур і часів”

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА ПЕРЕХРЕСТІ КУЛЬТУР І ЧАСІВ», присвяченій 150-річчю Лариси Косач

Наукові напрями роботи конференції:

 • Леся Українка: життя, тексти й контексти у сучасному науковому дискурсі. Методика викладання у закладах освіти.
 • Родинне дерево Косачів-Драгоманових: долі на тлі епохи.
 • Жанрово-тематичний діапазон творчості Лесі Українки.
 • Інтермедіальні перспективи дослідження творчості Лесі Українки.
 • Переклади творів Лесі Українки: оригінал в інтерпретаційному просторі.
 • Інтертекст, претекст як кореляти художніх пошуків Лесі Українки.
 • Художня концептосфера Лесі Українки.
 • Смислові структури поетичних текстів Лесі Українки (імпліцитне-експліцитне, текстове-підтекстове).
 • Знаки народної культури, прецедентні імена й тексти як чинник художньо-ідеологічної концептуалізації світу.
 • Поетична мова Лесі Українки в категорійно-семантичному вияві: образи, символи, метафори.
 • Творчість та постать Лесі Українки в театрі, музиці, кіно та образотворчому мистецтві.
 • Ремінісценції творів Лесі Українки у сучасному мистецькому дискурсі.
 • Концепт меморіальних та літературних музеїв видатних діячів української культури.
 • Зберігання та експонування колекцій меморіальних музеїв.
 • Рукописна спадщина, джерелознавство та проблеми текстології.
 • Конференція відбудеться 18 – 20 березня 2021 року в онлайн форматі. Платформа для дистанційного спілкування буде вказана у запрошенні.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Заявку на участь у конференції (анкету) просимо надсилати до 9 березня 2021 р. в електронній формі на адреси: theatre.khdam@i.ua (для музеєзнавців і мистецтвознавців) та svoboda_conf@karazin.ua (для філологів).

Оргвнесок не передбачений.

Регламент роботи: усна доповідь/презентація в он-лайн форматі до 10 хв. Дискусії до 5 хв.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Леся Українка на перехресті культур і часів"

Публікація матеріалів конференції. Бажаючі можуть опублікувати доповідь у формі статті у фаховому виданні з філологічних наук «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія» (категорія В, наказ Міністерства освіти і науки № 409 від 17.03.2020). З умовами публікації можна ознайомитися за посиланням:

А також у періодичному науковому виданні ХНУМ імені І. П. Котляревського «Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти», яке є рецензованим журналом в області мистецтвознавства та мистецької освіти. З умовами публікації можна ознайомитися за посиланням

Тексти статей треба надіслати протягом місяця після проведення конференції на адресу svoboda_conf@karazin.ua (для філологів) theatre.khdam@i.ua (для мистецтвознавців). Реквізити для оплати за публікацію будуть вказані у листі після рецензування статті.

Контактні телефони: +38 (057) 700-36-40; +38 (057) 700-63-57 деканат театрального факультету;
+38 057 707 53 38 (кафедра історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам до оформлення матеріалів і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, а також за дотримання авторських прав.

АНКЕТА

учасника конференції «ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА ПЕРЕХРЕСТІ КУЛЬТУР І ЧАСІВ» 18 – 20 березня 2021 року

Назва доповіді______
Секція (орієнтовно)______
Відомості про доповідача:
Прізвище______
Ім’я______
По батькові______
Місце роботи______
(повна назва установи, відділу, кафедри; посада)
Науковий ступінь______
Вчене звання______
Контактний телефон______
E-mail______
Чи потрібен Вам сертифікат?______

Оргкомітет

Перейти до вмісту