Відзначення Дня української писемності та мови

Запрошення до участі у щорічній науковій конференції

На відзначення Дня української писемності та мови 9 листопада 2021 р. в Музеї книги і друкарства України за адресою: 01015, м.Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 9 (територія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра») відбудеться дванадцята наукова конференція «Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві».

Орієнтовна тематика наукових доповідей і повідомлень:

  1. Історія і мистецтво рукописної книги;
  2. Українські друкарні та стародруки XVI–XVIII ст.;
  3. Друкарство і українське відродження XIX ст.;
  4. Друкарство в Україні та у центрах української еміграції XX–ХХІ ст.;
  5. Українська мова в пам’ятках писемності;
  6. Мистецтво книжкової графіки;
  7. Книга і книжкова графіка в колекціях та експозиціях.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Згоду про участь у конференції, тему доповіді, ім’я, прізвище, вчене звання, науковий ступінь доповідача, назву посади за місцем постійної роботи, а також тексти доповідей, просимо надсилати на електронну адресу конференції: bookmuskonf.ua@gmail.com до 20 жовтня 2021 року.

Доповідачі зможуть демонструвати супровідний матеріал на екран через відеопрезентер.

Доповіді і повідомлення будуть надруковані окремою збіркою. Тексти обсягом до 10 сторінок форматом А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, півтора інтервала) повинні містити ім’я та прізвище автора, вчене звання, науковий ступінь, посаду за місцем роботи (за можливості), назву статті, україномовну анотацію (50-60 слів) та ключові слова (5-7), а також складений за абеткою і пронумерований список використаних джерел та літератури. Поклики на джерела і літературу належить зазначити у квадратних дужках, наприклад: [2, 15], де 2 – порядковий номер в списку використаних джерел, 15 – номер сторінки. Підтекстові ілюстрації подаються окремо у форматі .tiff або .jpg.

Оргкомітет конференції здійснює відбір запропонованих наукових матеріалів. У разі недотримання обов’язкових вимог доповідь може бути відхилена.

Музей не забезпечує переїзд та проживання учасників конференції.

У звʼязку з епідемічною ситуацією в Україні, учасники, які не зможуть бути особисто присутніми на конференції, зможуть взяти участь у її роботі в режимі онлайн. Про інтернет-адресу реєстрації учасників буде повідомлено окремо.
Координатори конференції:

  • заступник директора з науково-методичної роботи Палій Дмитро Олексійович, телефони: 280-66-23, моб. 099-625-39-09;
  • учений секретар Карпінчук Галина Володимирівна, телефон моб. 096-109-64-36;
  • ровідний науковий співробітник Кагамлик Світлана Романівна, телефон моб. 093-647-52-81.
Відзначення Дня української писемності та мови
Перейти до вмісту