Історичне дійство – реконструкція подій 17ст. “Сеймик Київського воєводства”

Захід має на меті ознайомлення і популяризацію відомостей про політичні, культурні, соціальні складові суспільства України доби Сарматизму, які були нерозривно пов’язані з цінностями і тенденціями тогочасних европейських країн, а у певних аспектах не мали аналогів і стали основою пізніших модерних принципів політичного та соціального життя.

Ключовим принципом політичної і адміністративної системи українських земель у 16-18 ст. була так звана «шляхетська демократія». Політична структура держави являла собою парламентську монархію, базовим елементом якої був «сейм».

Сейми і сеймики виконували політичну і адміністративну роль, забезпечуючи функціонування держави – вони вирішували питання політичного характеру, адміністративні справи, ухваляли податки, мобілізовували і організовували військо на військові кампанії та вирішували локальні місцеві проблеми.

Захід, який буде організований, має на меті відтворити земський сеймик Київського воєводства, на якому учасники реконструюватимуть представників різних європейських країн: України, Польщі, Німеччини, Угорщини, Туреччини, Англії, Шотландії та інших.

Попередній план Сеймику

  1. Затвердження маршалка сеймику (модератора/порядкуючого) та писаря.
  2. Попис (огляд і перепис) шляхетського та іноземного війська.
  3. Сеймова дискусія з актуальних питань.
  4. Вибори та затвердження ключових військових (полковник, отмістри, капітани) та адміністративних (обозний, стражник, кухмістр, цейгварц) посад полку.
  5. Виплата квартального жолду (зарплати) іноземному найманому війську – німцям і шотландцям.
  6. Вирішення нагальних політичних та адміністративних питань реконструкторського руху 17 ст. в Україні – пропозиції, оголошення номінацій (призначення на політичні посади), баніцій (позбавлення прав і вигнання), інфамій (позбавлення статусу шляхтича) певним індивідам, організації збройних інтромісій (наїздів) на володіння інших.

Мовний режим заходу

Для збереження колориту і аутентичності заходу, допускається використання наступних мов: польська, українська, німецька, турецька, англійська, латина. За невиконання режиму передбачатиметься штраф у розмірі 5 талерів або його еквіваленту у натуральному розмірі.

Участь у заході – за вхідними квитками Музею книги і друкарства України.

Перейти до вмісту