ДІЯЧ НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Детальна інформація

ДІЯЧ НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Василь Андрійович Шендеровський (нар. 22 серпня 1942 року, м. Заставна, Буковина) – доктор фізико-математичних наук (1984), професор (1993), віце-президент Українського фізичного товариства (2004–2012рр.), дійсний член НТШ (2002 р.), організатор і виконавчий директор Міжнародного енциклопедичного бюро з фізики, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту фізики НАН України.
В. А. Шендеровський добре відомий як в Україні, так і за кордоном вчений в галузі фізики напівпровідників, написав (у співавторстві) три монографії: «Вузькозонні напівпровідники. Вирощування та фізичні властивості» (1984, 282 с.); «Процеси переносу в телурі» (1987, 280 с.); «Варіаційний метод в кінетичній теорії» (1992, 292 с.), які були видані видавництвом «Наукова думка».
Як український термінолог, є співавтором трьох словників, що відроджують українську мову в науковій термінології: «Українсько-англійсько-німецько-російського словника фізичної лексики» (1996, 936 с.); «Українсько-англійсько-російського словника з радіаційної безпеки» (1998, 232 с.); «Українсько-англійсько-російського тлумачного словника з радіології та радіологічного захисту» (2007, 320 с.), а також книжок «Корчі радяномовного словникарства. За мову, термінологію і ще дещо» (2001), «За правдиве українське назовництво» (2003).
Впродовж останніх двох десятків років В. А. Шендеровський активно працює у галузі історії науки і техніки. За його авторства на першому каналі Українського радіо вийшло понад 150 радіопередач, у яких відроджена пам’ять про репресованих, забутих і несправедливо маловідомих українських вчених, котрі зробили значний внесок у вітчизняну і світову науку; на цю тему видано три томи нарисів «Нехай не гасне світ науки» та у співавторстві довідник «Видатні українські вчені у світовій науці» (2012).
В. А. Шендеровський є автором 10 сценаріїв науково-популярних фільмів про українських вчених, зокрема, «Іван Пулюй, Повернення», «Олександр Смакула», «Данило Заболотний» (2006), «Сергій Виноградський» (2013), «Володимир Липський» (2014), а також упорядником і редактором видання праць Івана Пулюя (4 томи), монографії О. Смакули «Монокристали» та книжок «Стефан Стубелевич», «Кредо життя – наука» (у співавторстві).
За ініціативи В. А. Шендеровського в Україні перевидано: «Біблію» українською мовою (вперше) у перекладі П. Куліша, І. Нечуя-Левицького та І. Пулюя; «Євангеліє» у перекладі П. Морачевського, твори призабутої украської письмниці Ганни Барвінок, «Дві культури» О. Боргардта, «Малярство і графіка Тараса Шевченка» В. Яцюка, «Людина й ультрафіолет» М. Курика.
В. А. Шендеровський є автором та співавтором понад 650 наукових і науково-популярних праць, під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.
В. А. Шендеровський – член редколегій науково-популярних журналів, під його керівництвом вже три роки працює клуб «Наукова спадщина» при Будинку вчених НАНУ, він активно співпрацює з Малою академією наук, Київським товариством «Знання» та Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» імені Василя Стуса.
В. А. Шендеровський – почесний доктор Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича (2013) та Тернопільського Національного технічного університету ім. І. Пулюя (2012), лауреат премії фонду Тараса Шевченка (1997) та премії імені Івана Огієнка (1999), нагороджений подякою (2001) та Знаком Пошани (2002) Київського міського голови, Орденом Святого Рівноапостольного Володимира Великого ІІІ ступеня (2006), відзнакою НАНУ «За професійні здобутки» (2012), «Почесною грамотою» Міністерства освіти і науки України (2009).
Найзначніші свої ВІДРОДЖУВАЛЬНІ видання Василь Шендеровський передав у дар музеєві, чим збагатив Державний музейний фонд України